BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới gởi điện thư chia buồn

VP Thường trực BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế Giới gởi điện thư chia buồn cùng tang gia hiếu quyến của Gia Đình Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật Ngguyễn Công Minh.

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận viếng Tang

phuocthanh

Vô cùng thương tiếc

phuocthanh

Tâm thư của Hội đồng Tăng Già Bản Thệ: THẾ TÔN THÀNH ĐẠO & XUÂN TÂN SỬU

Huệ Quang GĐPTVN