BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới gởi điện thư chia buồn

VP Thường trực BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế Giới gởi điện thư chia buồn cùng tang gia hiếu quyến của Gia Đình Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật Ngguyễn Công Minh.

 

Bài khác nên xem

Vòng Hoa của BHD Hoa Kỳ và BHD Châu Âu

phuocthanh

Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Phước: nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh