BHD Trung Ương Viếng Tang.

Ban Văn Nghệ GĐPT Việt Nam được tin1 Chuc HyBz:

Huynh trưởng cấp Tín PHAN DUY KHÁNH – pháp danh CHÚC HỶ

Sinh ngày 02/02/1970 (Canh Tuất) tại Nha Trang – Khánh Hòa.

– Phụ tá UV Văn nghệ BHD. Trung Ương GĐPT Việt Nam

– Ủy viên Văn nghệ Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh

Vừa tạ thế lúc 8 giờ ngày 25/7/2014  (29/6 Giáp Ngọ) tại chùa Hòa Thành, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Hưởng dương 45 tuổi.

– Lễ nhập quan, phủ kỳ:  lúc 19 giờ ngày 25/7/2014  (29/6 Giáp Ngọ)

Linh cữu quàng tại Đoàn quán GĐPT Kỳ Viên (chùa Hòa Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm)

– Lễ truy niệm: lúc 18 giờ ngày 27/7/2014 (01/7 Giáp Ngọ)

– Lễ di quan: lúc 15 giờ ngày 28/7/2014 (02/7 Giáp Ngọ)

Hỏa táng tại nghĩa trang phía Bắc thành phố Nha Trang.

Thành tâm kỳ nguyện hương linh HTr Chúc Hỷ Phan Duy Khánh sớm siêu sanh thoát hóa.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát

Bài khác nên xem

Phân Ưu của BHD Cam Ranh

datthinh

Bản tin số 4 – Lễ tang HTr cấp Dũng : Nguyên Ngộ Nguyễn sĩ Thiều

phuocthanh

Lễ viếng tang Nhạc mẫu của HTr cấp Dũng Nguyễn Khắc Thành