Tài Liệu Hành Chánh Trong GĐPT Của Như Tâm

Hành Chánh Trong GÐPT

I. Ðầu Ðề:

Một số trong chúng ta vẫn thường quan niệm rằng: Gia Ðình Phật Tử là một tổ chức giáo dục xây dựng trên nền tảng Phật Giáo. Nếu đã là tổ chức giáo dục thì “Giáo Dục” là vấn đề chính, vấn đề căn bản, còn quản trị hành chánh chỉ là vấn đề phụ thuộc, vấn đề thứ yếu nên dễ bị lãng quên, hay có áp dụng thì chỉ áp dụng cho có lệ mà thôi.

Thực ra, các hoạt động về tu học thuộc mặt động, hành chánh thuộc về mặt tỉnh và chúng cần phải được thực hiện ngang nhau. Bởi vì hành chánh trong Gia Ðình Phật Tử cũng đóng vai trò giáo dục đó là sự kiên nhẫn, chịu khó và trật tự.

Vì vậy, hành chánh phải được thi hành từ đơn vị hạ tầng là Ðội, Chúng lên đến cấp cao nhất là Ban Hướng Dẫn Trung Ương, mà tầm quan trọng và sự cần thiết như nhau, chỉ khác nhau ở phạm vi rộng hay hẹp mà thôi.

II. Phân Loại:

Nói đến hành chánh là nói đến văn kiện, mỗi loại văn kiện có một đặc tính riêng, có lối bố cục và trình bày dành riêng cho cấp trên, có những loại văn thư để cấp dưới dùng, cũng có loại dùng chung cho mọi cấp.

Trong sự đơn giản hóa và sự cần thiết tối đa, các loại văn kiện mà trong Gia Ðình Phật Tử chúng ta thường dùng là:

Các Văn Thư Hành Chánh và Biến Thể:

– Văn thư thông thường

– Thông tư

– Phiếu thông tin

– Ðiện tín

Các Văn Kiện Có Tính Cách Lập Quy:

– Quyết định

– Ủy nhiệm thư

Các Văn Kiện Có Tính Cách Trình Bày:

– Báo cáo

– Tờ trình

– Biên bản

Các Văn Kiện Ðể Chuyển Ðạt:

– Phiếu gởi

– Sao lại bản chánh

– Phiếu giải đáp

– Phiếu giải thích

Các Văn Kiện Khác:

– Bảng kê

– Giấy chứng nhận

– Giấy giới thiệu

– Diễn văn

– Ðáp từ

II. Kết Luận:

Với sự quản trị hành chánh tuy rằng đơn giản nhưng đầy đủ và thường xuyên, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều khó khăn, mà bất cứ tổ chức nào được gọi là tổ chức có quy cũ đều phải có.


Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

datthinh

Cung an chức sự – Ban tổ chức Lễ tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh

Thư Mời: Lễ Tiểu Tường Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh