Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Đồng Nai nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh

Đơn Thư Kêu Cứu của GĐPT Chơn Thiện – BHD GĐPT Quảng Nam

phuocthanh