Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Đồng Nai nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 -2016)

phuocthanh

Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Quyết định số : 12.046/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh