Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Đồng Nai nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Cung an chức sự – Ban tổ chức Lễ tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Nam 1 – 02.01.2012

datthinh

Trình thư số : 12.095/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh