Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Đồng Nai nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Phúc đáp văn thư BHD.GĐPT Quảng Nam 1 về Lễ Hiệp Kỵ

nhuanphap

Thư thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh

Thơ: Chúc mừng Đại hội

phuocthanh