Quyết định số : 12.027/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.027/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Thừa Thiên nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Trình thư số : 12.095/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh

Bản tin số 5 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh

Văn Thư 11.097/HDTƯ/TB – Sự biến GĐPT Liên Quang

datthinh