Quyết định số : 12.027/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.027/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Thừa Thiên nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông tư của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về Lễ tang Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

datthinh

GĐPT Lâm Đồng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh

Thông tư lể tang HT Nguyên Ngộ

datthinh