Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012 đến các BHD Tỉnh Thị, quý anh chị thành viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

Thông Tư Lễ Tang Huynh Trưởng Năng Quang – Nguyễn Hữu Thạnh

datthinh

Văn thư số : 12.085/HDTƯ/TB ngày 28.08.2012

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2020 – 2024

nhuanphap