Quyết định số : 12.026/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.026/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

datthinh

Cung an chức sự – Ban tổ chức Lễ tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh

Bản Thệ Tăng Già – Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

datthinh