Quyết định số : 12.026/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.026/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông tư của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về Lễ tang Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

datthinh

Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM Nhiệm kỳ 2020 -2024

Huệ Quang GĐPTVN