THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM Nhiệm kỳ 2020 -2024

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Nhiệm kỳ 2020 -2024

1. Ban Thường Vụ :

– Trưởng Ban: HTr Cấp Dũng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU
– Phó Ban Điều hành: Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN
– Phó Ban Ngành Nam: HTr Cấp Dũng Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG
– Phó Ban Ngành Nữ: HTr Cấp Dũng Diệu Quang CAO THỊ LIÊN MINH
– Tổng Thư ký: HTr Cấp Tấn Đạt Thịnh TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG
– Phó Tổng Thư Ký: HTr Cấp Tấn Huệ Quảng NGUYỄN PHÚC QUANG
– Phó Tổng Thư Ký : HTr Cấp Tấn Nguyên Tường HOÀNG VĂN XUÂN
– Ủy viên Nội Vụ: HTr Cấp Tấn Quảng Bình NGUYỄN THANH LÂN
– Ủy viên Tổ Kiểm: HTr Cấp Tấn Tâm Chế VÕ HỮU KHIÊN
– Ủy viên Nghiên Huấn: HTr Cấp Tấn Minh Trung ĐẶNG VIÊN NGỌC TRAI
– Ủy viên Thủ Quỹ: HTr Cấp Tấn Đức Trang NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYÊN

2. Ủy viên :

– Ủy viên Tu Thư: HTr Cấp Tấn Nguyên Dung TRƯƠNG VIÊN
– Ủy viên Văn Nghệ: HTr Cấp Tấn Đức Quảng NGUYỄN HOÀNG PHỤNG
– Ủy viên Doanh Tế: HTr Cấp Tấn Nguyên Phương VŨ THỊ LAN
– Ủy viên HĐXH: HTr Cấp Tấn Đức Trang NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYÊN (kiêm nhiệm)
– Ủy viên Nam Phật Tử: HTr Cấp Tấn Tâm Phước BÙI VĂN THỌ
– Ủy viên Nữ Phật Tử: HTr Cấp Tấn Diệu Quỳnh DƯƠNG THỊ MAI
– Ủy viên Thiếu Nam: HTr Cấp Tấn Tâm Tấn TRƯƠNG HÙNG THẮNG
– Ủy viên Thiếu Nữ: HTr Cấp Tấn Nhật Quế LÊ THỊ THANH VÂN
– Q.Ủy viên Nam Oanh Vũ: HTr Cấp Tín Nguyên Hùng LÊ VÕ QUỐC OAI
– Ủy viên Nữ Oanh Vũ: HTr Cấp Tấn Nguyên Hằng TRẦN THỊ TÂM HIẾU

3. Đại Diện BHD Trung Ương tại các Miền :

– Đại Diện Miền Vạn Hạnh: HTr Cấp Tấn Nguyên Toại TRẦN NGUYÊN VŨ
– Đại Diện Miền Liễu Quán: HTr Cấp Tấn Nguyên Quả NGUYỄN KHẮC THÀNH
– Đại Diện Miền Khuông Việt: HTr Cấp Tấn Thiện Hữu TRẦN VĂN GIẢNG
– Đại Diện Miền Khánh Hòa: HTr Cấp Tấn Thiện Thọ NGUYỄN VĂN LỘC
– Đại Diện Miền Quảng Đức: HTr Cấp Tấn Quảng Thành CHÂU MẠNH CƯỜNG

4. Các Phụ tá Ủy viên :

– Phụ tá Ủy viên Nội vụ : HTr cấp Tấn Tịnh Hữu HUỲNH QUANG HUY
– Phụ tá Ủy viên Tổ Kiểm : HTr cấp Tấn Tuệ Hòa TRẦN BÌNH
: HTr cấp Tấn Nguyên Hòa LÊ VĂN THUẬN
– Phụ tá Ủy viên Nghiên Huấn : HTr cấp Tấn Tâm Dưỡng NGUYỄN VĂN NUÔI
: HTr cấp Tấn Nguyên Hải MÀO PHÚ THANH
: HTr cấp Tấn Minh Chứng LÊ THANH XUÂN
– Phụ tá Ủy viên Tu Thư : HTr cấp Tín Giác Tính TRẦN THANH TOÁN
: HTr cấp Tín Quảng Ý BÙI NGUYỄN HIỆP
– Phụ tá Ủy viên Văn Nghệ : HTr cấp Tấn Diệu Tri HOÀNG THỊ KHÁNH LINH
: HTr cấp Tín Chúc Lạc PHAN DUY XUÂN
: HTr cấp Tín Nhuận Pháp TRẦN NGUYỄN NHỊ LÂM
– Phụ tá Ủy viên Doanh Tế : HTr cấp Tín Nguyên Đào TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG
– Phụ tá Ủy viên HĐXH : HTr cấp Tấn Huệ Ngọc LÊ THANH MAI
: HTr cấp Tấn Diệu Trí NGUYỄN THỊ HƯỜNG
– Phụ tá Ủy viên Nam Phật Tử : HTr cấp Tấn Tâm Huy LÊ THÁI QUỐC HOÀNG
: HTr cấp Tín Quảng Đạt NGUYỄN VĂN THỊNH
– Phụ tá Ủy viên Nữ Phật Tử : HTr cấp Tấn Tịnh Dung ĐỖ THỊ GÁI
: HTr cấp Tấn Quảng Nghiêm NGÔ THỊ THANH TRANG
– Phụ tá Ủy viên Thiếu Nam : HTr cấp Tín Quảng Tuấn LÊ ANH KIỆT
: HTr cấp Tín Chúc Gia LÊ ĐÌNH CƯ
– Phụ tá Ủy viên Thiếu Nữ : HTr cấp Tín Quảng Định LÊ THỊ THU TÂM
: HTr cấp Tín Diệu Châu PHẠM HOÀNG NHÃ UYÊN
– Phụ tá Ủy viên Nam Oanh Vũ: HTr cấp Tín Tâm Khai Sơn NGUYỄN ANH THY
: HTr cấp Tín Nguyên Sinh NGUYỄN HỮU CƯỜNG
– Phụ tá Ủy viên Nữ Oanh Vũ : HTr cấp Tín Quang Liên NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
: HTr cấp Tín Nguyên Hà HUỲNH THỊ HẰNG

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Thừa Thiên nhiệm kỳ 2012 – 2016

datthinh

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2024-2028.

Tâm Lễ

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Gia Định

nhuanphap