Thông tư : 11.093/HDTƯ/TB – Trang nhà GĐPT Việt Nam

Thông tư về trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam – http://gdptvietnam.com

 

 

 

Bài khác nên xem

Thư chúc Tết của Hoà Thượng, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

phuocthanh

Văn Thư 11.097/HDTƯ/TB – Sự biến GĐPT Liên Quang

datthinh

Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh