Quyết định số : 12.030/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.030/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Nam 1  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Thư chúc Tết của HTr Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu Vụ Trưởng GĐPT Vụ

phuocthanh

Bản Thệ Tăng Già – Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

datthinh

Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 -2016)

phuocthanh