Thư thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Thư Thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012 V/v Cung thỉnh Chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam quang lâm chứng minh Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

datthinh

Phù hiệu Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam 2014

ducquang

Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh