Thư thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Thư Thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012 V/v Cung thỉnh Chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam quang lâm chứng minh Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thư cảm tạ – Lễ Tang Anh Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh

Văn Thư 11.097/HDTƯ/TB – Sự biến GĐPT Liên Quang

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh