Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Đức nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

 

Bài khác nên xem

Diễn Từ Khai Mạc Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già

ducquang

Thư kêu gọi trùng tu – Tu viện Quảng Hương Già Lam của BHD TƯ GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh