Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Đức nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

 

Bài khác nên xem

Cảm Niệm Phật Đản, Phật Lịch 2559

nhuanphap

Văn Thư 11.097/HDTƯ/TB – Sự biến GĐPT Liên Quang

datthinh

Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

datthinh