Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Tách và Phục hoạt danh xưng BHD GĐPT Biên Hòa.

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đơn Thư Kêu Cứu của GĐPT Chơn Thiện – BHD GĐPT Quảng Nam

phuocthanh

Thông Tư Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Thừa Thiên nhiệm kỳ 2012 – 2016

datthinh