Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Tách và Phục hoạt danh xưng BHD GĐPT Biên Hòa.

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Bản tin số 4 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh

Thông tư : 11.093/HDTƯ/TB – Trang nhà GĐPT Việt Nam

datthinh