Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Tách và Phục hoạt danh xưng BHD GĐPT Biên Hòa.

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.030/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang

Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN