Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Tách và Phục hoạt danh xưng BHD GĐPT Biên Hòa.

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 – 2024

nhuanphap

Tài Liệu Hành Chánh Trong GĐPT Của Như Tâm

phuocthanh