Chương trình Lễ Tang Cố Htr Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

THỊ ĐỀ  – NGUYỄN KHẮC THỌ

 

Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Miền Liễu Quán

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận

 

–   Ngày 10.10.2011 (14.09 Tân Mão)

21h00 : Lễ Nhập quan.

Khai kinh.

Thành phục.

 

–   Ngày 11.10.2011 (15.09 Tân Mão)

05h00 : Cúng trà.

Lễ viếng.

10h00 : Cúng ngọ.

Tiến Chơn linh.

14h00 : Lễ phủ kỳ

17h00 : Tiến Chơn linh.

Luân phiên tụng niệm

 

–   Ngày 12.10.2011 (16.09 Tân Mão)

05h00 : Cúng trà.

Lễ viếng.

10h00 : Cúng ngọ.

Tiến Chơn linh.

14h00 : Lễ viếng

17h00 : Tiến Chơn linh

Luân phiên tụng niệm

 

–   Ngày 13.10.2011 (17.09 Tân Mão)

05h00 : Cúng trà.

Lễ viếng

10h00 : Cúng ngọ.

Tiến Chơn linh

14g00 : Lễ viếng

17h00 : Lễ Tưởng Niệm.

18g00 : Thuyết Linh.

19h30 : Lễ Tịch Điện.

Luân phiên tụng niệm

 

–   Ngày 14.10.2011 (18.09 Tân Mão)

06h30 : Lễ Triệu Điện.

08h00 : Lễ Di Quan.

10h00 : Lễ Hạ Huyệt.

Tung Hoa tiễn biệt.

Dây thân ái.

11h00 : Lễ An Linh.

Sự hoàn.

Bài khác nên xem

Thông Tư về trang nhà GĐPT Việt Nam.org

phuocthanh

Tường trình sự việc xảy ra tại chùa Đa Bảo – Quảng Nam trong Đại lễ Vu Lan PL 2558 – ngày 9.8.2014

phuocthanh

Trình thư số : 12.079/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh