Chương trình Lễ Tang Cố Htr Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

THỊ ĐỀ  – NGUYỄN KHẮC THỌ

 

Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Miền Liễu Quán

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận

 

–   Ngày 10.10.2011 (14.09 Tân Mão)

21h00 : Lễ Nhập quan.

Khai kinh.

Thành phục.

 

–   Ngày 11.10.2011 (15.09 Tân Mão)

05h00 : Cúng trà.

Lễ viếng.

10h00 : Cúng ngọ.

Tiến Chơn linh.

14h00 : Lễ phủ kỳ

17h00 : Tiến Chơn linh.

Luân phiên tụng niệm

 

–   Ngày 12.10.2011 (16.09 Tân Mão)

05h00 : Cúng trà.

Lễ viếng.

10h00 : Cúng ngọ.

Tiến Chơn linh.

14h00 : Lễ viếng

17h00 : Tiến Chơn linh

Luân phiên tụng niệm

 

–   Ngày 13.10.2011 (17.09 Tân Mão)

05h00 : Cúng trà.

Lễ viếng

10h00 : Cúng ngọ.

Tiến Chơn linh

14g00 : Lễ viếng

17h00 : Lễ Tưởng Niệm.

18g00 : Thuyết Linh.

19h30 : Lễ Tịch Điện.

Luân phiên tụng niệm

 

–   Ngày 14.10.2011 (18.09 Tân Mão)

06h30 : Lễ Triệu Điện.

08h00 : Lễ Di Quan.

10h00 : Lễ Hạ Huyệt.

Tung Hoa tiễn biệt.

Dây thân ái.

11h00 : Lễ An Linh.

Sự hoàn.

Bài khác nên xem

Cảm Niệm Phật Đản, Phật Lịch 2559

nhuanphap

Thư chúc Tết của HTr Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu Vụ Trưởng GĐPT Vụ

phuocthanh

Thông Tư Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh