Quyết định số : 12.021/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.021/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

Bài khác nên xem

Trùng tu – Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh

Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang

Bộ biểu mẫu hành chánh trong GĐPT Việt Nam

datthinh