Quyết định số : 12.021/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.021/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.026/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Thư thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh