Văn thư 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn Thư số : 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011 V/v Phổ biến đề án tổ chức Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

Bài khác nên xem

Trình Thư của BHD GĐPT Quảng Nam

phuocthanh

Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang

Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

datthinh