Văn thư 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn Thư số : 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011 V/v Phổ biến đề án tổ chức Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

Bài khác nên xem

Thông tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011

datthinh

Bản Tin 5: Ôi Uy Nghiêm Bóng Chùa Từ Đàm

ducquang

[Video Clip] Thư chúc tết của Anh Trưởng Ban BHD GĐPT VN

Áo Lam