Văn thư 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn Thư số : 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011 V/v Phổ biến đề án tổ chức Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Gia Định

nhuanphap

Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh