Văn thư 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn Thư số : 11.107/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011 V/v Phổ biến đề án tổ chức Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

Bài khác nên xem

Bộ biểu mẫu hành chánh trong GĐPT Việt Nam

datthinh

Đơn Thư Kêu Cứu của GĐPT Chơn Thiện – BHD GĐPT Quảng Nam

phuocthanh

Thư Mời: Lễ Tiểu Tường Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh