Phiên họp giữa Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam và Đại Diện Ban Thường Vụ – BHD TƯ GĐPT Việt Nam

DSC_2340

Vào lúc 08h00 ngày 18.01.2015 tại Tu viện Quảng Đức, TP HCM, tổ chức phiên họp giữa BTT HĐCVGH GĐPT Việt Nam và đại diện Ban Thường Vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Quang lâm chứng minh buổi Lễ: HT Thích Đức Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, cùng chư tôn thiền đức : HT Thích Thanh Huyền – Trưởng Ban, HT Thích Minh Tâm – Phó Trưởng Ban, HT Th1ich Thái Hòa Tổng Thư Ký,  TT Thích Thông Phổ – Tiểu ban Nghiên cứu và phát triển GĐPT, TT Thích Chơn Thức – Tiểu ban An sinh – Ban Tthường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam.

Về phía BHD TƯ GĐPT Việt Nam : anh Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó Trưởng Ban ngành Nam , anh Đạt Thịnh Trương Hùng Cường – Q.Tổng Thư Ký, anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn- UV.Tổ Kiểm , anh Nguyên Lễ Trần Công Lộc-UV Nghiên Huấn.

HT Thích Thanh Huyền, tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình phiên họp

Sau phần  niệm Phật cầu Gia bị

Cung thỉnh Hòa Thượng Thủ chứng minh cho phiên họp, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền Chủ Tọa phiên họp, Anh Đạt Thịnh Trương Hùng Cường làm Thư ký.

Nội dung phiên họp:

  • Sơ kết công tác Phật sự của BTT HĐCVGH GĐPT Việt Nam.
  • Thảo luận về vấn đề Tu học của GĐPT Việt Nam.
  • Thăm viếng của BTT HĐCVGH GĐPT Việt Nam.
  • Các vấn đề linh tinh khác.

Phiên họp kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

Ban Biên Tập

DSC_2342

DSC_2343

DSC_2356

DSC_2357

Bài khác nên xem

Thiền sư Huyền Quang và con đường trầm lặng của mùa thu

Áo Lam

BHD GĐPT CamRanh thăm viếng GĐPT Từ Ân

phuocthanh

Trại Dũng 2012 – GĐPT Thanh Sơn (BHD GĐPT Cam Ranh )

phuocthanh

1 comment

Nguyễn Bá Lăng 21/01/2015 at 01:23

Fff Ngành. GDPT là mầm móng trong ngôi nhà Hộ pháp của Phật giáo VN. Đã , đang và sẽ mãi mãi nương tựa ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng dươi màu áo lam hiền hòa và du. Trong tinh thần Bi, Trí, Dũng luôn được un đúc trong từng phút giây của người con Phật ở độ tuổi Đồng nhi,thiếu,thanh nam nữ trong GDPTV
Hình ảnh giáo dưỡng huấn từ của các bậc Tôn túc trong HDCVGH đã nquan tâm lo lắng và khích lệ đối với BHD.TW.GDPTVN là một hinh ảnh vô cùng cao đẹp.
Nguyện đem công đức này, hồi hướng khắp Pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.

Comments are closed.