Sinh hoạt Hội đồng HTr cấp Tập, cấp Tín GĐPT Cam Ranh

Hội đồng Huynh trưởng từng cấp Tập, Tín, Tấn được thành lập tại Ban Hướng dẫn GĐPT các tỉnh, thị, nhằm mục đích trưởng dưỡng sự thương yêu, hòa hợp thanh tịnh để sách tấn nhau tu học; dấn thân gánh vác mọi Phật sự; làm tròn bổn phận, trách nhiệm đã phát nguyện thọ nhận trước Tam Bảo. Đồng thời, là cơ duyên để HTr từng cấp đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình bằng cách tư vấn, tham mưu, hỗ trợ…cho sự thành đạt của các cấp GĐPT trong phạm vi Nội quy GĐPT.VN và Quy chế Huynh trưởng GĐPT.VN đã quy định.

Tại Cam Ranh, việc sinh hoạt Hội đồng cấp của HTr luôn được Ban Hướng dẫn và Ủy ban Quản trị Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh duy trì; đặt vào Phật sự trọng tâm trong đề án Phật sự hằng năm.

Trên tinh thần đó, sáng ngày 16.4.2017, các Hội đồng HTr cấp Tập, cấp Tín GĐPT Cam Ranh đã nhóm họp để kiểm thảo việc sinh hoạt, tu học năm vừa qua; bàn thảo, thông qua Nội lệ sinh hoạt và đề án Phật sự trọng điểm năm 2017 của từng Hội đồng cấp.

Trong một diễn biến khác, sáng ngày 07.4.2017 vừa qua, Hội đồng HTr cấp Tấn GĐPT Cam Ranh cũng đã có buổi sinh hoạt để sách tấn nhau hoàn thành bổn phận, trách nhiệm đối với sự phát triển của GĐPT Cam Ranh nói riêng và GĐPT Việt Nam nói chung.

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN

Chủ tọa đoàn: HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết (Trưởng ban BHD), HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện (Phó Trưởng ban ngành nam), HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến (Chủ tịch HĐHTr cấp Tín).

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP

Chủ tọa đoàn: HTr Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang (Tổng thư ký), HTr Quảng Đạo Nguyễn Văn Nức (Ủy viên Nội vụ), HTr Quảng Trí Nguyễn Đấu (Chủ tịch HĐHTr cấp Tập).

Văn phòng BHD.GĐPT Cam Ranh

(www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Lễ tưởng niệm Trưởng lão HT Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ

nhuanphap

Khánh Hòa: Giải bóng đá mini Ngành Nam GĐPT

nhuanphap

ĐỒNG HÀNH CÙNG VẠN HẠNH VII

Linh Nguyên