Phân Ưu cùng Gia Đình Huynh trưởng Tâm Mậu – Lê Thị Chi

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được TIN BUỒN

Thân Mẫu của Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Mậu – Lê Thị Chi

(PT.UV Nữ Phật Tử BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, P.TB Ngành Nữ BHD Lâm Đồng )

Cũng là Nhạc Mẫu của Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Hậu – Nguyễn Đức Đôn

( UV Tu Thư BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam )

là Cụ Bà HOÀNG THỊ HƯỜNG – PHÁP DANH TÂM QUẢNG

Đã từ trần lúc 11h20 ngày 25.10.2011 nhằm ngày 29.09.Tân Mão

Hưởng Thọ 90 tuồi

Lễ Tang được tổ chức tại Làng Tiên Nộn, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, TP.Huế

Lễ Nhập Liệm lúc 13h ngày 26.10.2011 nhằm ngày 30.09 Tân Mão

Lễ Động Quan ngày 30.10.2011 nhằm ngày 04.10 Tân Mão

Chúng tôi, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử  Việt Nam

xin thành kính Chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Nhất tâm Nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Hương linh Cụ bà

SỚM VẢNG SANH PHẬT QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu Chơn Linh siêu sanh Phật quốc

phuocthanh

Vòng Tay Áo Lam (Hỗ trợ học phí cho HTr & ĐS có hoàn cảnh khó khăn)

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh