BHD.GĐPT Cam Ranh vô cùng kính tiếc HTr cấp Tấn Lê Văn Tranh

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Vô cùng kính tiếc: Huynh Trưởng Cấp Tấn LÊ VĂN TRANH, Pháp danh NGUYÊN MINH, thọ Bồ tát giới tai gia Pháp tự PHƯỚC MẪN. Sinh năm Nhâm Thìn – 1952.
Nguyên quán: xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Trú quán: làng Tô Đà, xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
+ Phụ tá Ủy viên Tổ kiểm BHD.TƯ GĐPT Việt Nam;
+ Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD GĐPT Thừa Thiên.

Đã từ bỏ báo thân lúc 03 giờ 30 ngày 01 tháng 08 năm 2020 (nhằm ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý). Thọ 69 tuổi.

Toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Cam Ranh nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật tiếp độ hương linh cao đăng Phật quốc. Thành tâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến BHD.GĐPT Thừa Thiên và gia quyến của anh Nguyên Minh – Lê Văn Tranh.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Tiễn Biệt Người Bạn Áo Lam

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh: Lễ tang cố HTr cấp Tấn Diệu Mai – Nguyễn Thị Dậu

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT V iệt Nam nhất tâm cầu nguyện

phuocthanh