Bản Tin Bình Thuận: Chia Buồn Cùng HT Cấp Tín Tâm Vinh Trần Uýnh

%name

%name

%name

%name

%name

%name

Bản Tin Bình Thuận

–         Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

–         Ban Điều Hành Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tín

–         Ban Điều Hành Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tập

–         Ban Đại Diện GĐPT Thị xã LaGi

–         Ban Đại Diện GĐPT Huyện Hàm TânKính viếng Tang lễ cụ bà Ưu bà tắc giới DIỆU BỔN Lê Thị Giỏ, từ trần vào lúc 10 giờ, ngày 04 tháng 10 năm 2012, đại thọ 93 tuổi

Là thân mẫu Huynh trưởng Cấp Tín TÂM VINH Trần Uýnh, Cụm Trưởng Cụm 3 Lâm Tỳ Ni, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

 Nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh Cụ Bà Siêu Sanh Phật Quốc

 NamMô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

VP BHD Bình Thuận

Bài khác nên xem

Chương trình tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ HĐTGBT

nhuanphap

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam – Cáo tang

nhuanphap

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

nhuanphap