Nhạc: Tôi Yêu Màu Lam – Trần Nhật Thành

Tôi yêu màu Lam đã trở thành một nhạc phẩm bất hủ của Gia Đình Phật Tử qua những lời trần tình đơn sơ mộc mạc của tác giả Trần Nhật Thành:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Ngồi Quanh Lửa – Phạm Thế Mỹ

ducquang

Nhạc Karaoke: Cho con đến với Gia Đình – Minh Sơn

ducquang

Nhạc Karaoke: Đêm Mầu Nhiệm – Ý thơ Nhất Hạnh

ducquang