Nhạc Tưởng Niệm: Thông Già Rủ Bóng Vườn Lam

Tựa nhạc phẩm này là câu văn điếu của Thượng Tọa Cố Vấn Giáo Hạnh- Bài viết theo điệu Dân Ca Miền Trung cải biên cho phù hợp với đất biển trời và tình người áo Lam Ninh Thuận.

Bài khác nên xem

Nhạc: Xuân Lam – Tâm Trí – Quang Vui

ducquang

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

Tâm Lễ

Hội Dũng 2012, GĐPT Gia Định – Tu viện Toàn Giác

Áo Lam