Nhạc Tưởng Niệm: Thông Già Rủ Bóng Vườn Lam

Tựa nhạc phẩm này là câu văn điếu của Thượng Tọa Cố Vấn Giáo Hạnh- Bài viết theo điệu Dân Ca Miền Trung cải biên cho phù hợp với đất biển trời và tình người áo Lam Ninh Thuận.

Bài khác nên xem

Bản tin số 4: Tang lễ cố HTr cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

phuocthanh

BHD GĐPT Khánh Hòa Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo Nữ Huynh Trưởng Nguyên Thường Đào Thị Yến Phi

phuocthanh

Hiệp kỵ GĐPT Lâm Đồng – năm Canh Tý (2020)