Nhạc Tưởng Niệm: Thông Già Rủ Bóng Vườn Lam

Tựa nhạc phẩm này là câu văn điếu của Thượng Tọa Cố Vấn Giáo Hạnh- Bài viết theo điệu Dân Ca Miền Trung cải biên cho phù hợp với đất biển trời và tình người áo Lam Ninh Thuận.

Bài khác nên xem

Nhạc: Pháp Âm Bồ Tát _ Nguyễn Hải Hà Lan Phương

ducquang

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ tư trang nhà GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Đêm Mầu Nhiệm – Ý thơ Nhất Hạnh

ducquang