Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Phân Ưu

anh OaiThạch trụ nhà lam đã gãy rồi

bao năm tận lực vượt ghềnh trôi

thủ hộ gia quy lòng son sắt

lèo lái thuyền lam tay chẳng rời

Lâm viên rền tiếng xanh phương thảo

Sư tử tần thân dậy núi đồi.

Đức Quảng

 

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng Tổ Chức Kết Khóa Trại Huấn Luyện A Dục VI

phuocthanh

Thật dễ thương

Huệ Quang GĐPTVN

Cung an chức sự – Ban tổ chức tang lễ Cố Huynh Trưởng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh

datthinh