Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Phân Ưu

anh OaiThạch trụ nhà lam đã gãy rồi

bao năm tận lực vượt ghềnh trôi

thủ hộ gia quy lòng son sắt

lèo lái thuyền lam tay chẳng rời

Lâm viên rền tiếng xanh phương thảo

Sư tử tần thân dậy núi đồi.

Đức Quảng

 

Bài khác nên xem

Khánh Hòa: Kết thúc trại A Dục 12 giai đoạn trên đất trại

nhuanphap

Lễ di quan Cố Huynh trưởng Nguyên Lam – La Thành Tỵ

Huệ Quang GĐPTVN

Cáo bạch, cáo tang Đức Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THANH HUYỀN tân viên tịch.

Huệ Quang GĐPTVN