Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Phân Ưu

anh OaiThạch trụ nhà lam đã gãy rồi

bao năm tận lực vượt ghềnh trôi

thủ hộ gia quy lòng son sắt

lèo lái thuyền lam tay chẳng rời

Lâm viên rền tiếng xanh phương thảo

Sư tử tần thân dậy núi đồi.

Đức Quảng

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định – Đảnh Lễ Giác Linh

Linh Nguyên

BHD Lâm Đồng: Phân ưu HTr Đồng Trí – Nguyễn Ngọc Hải

nhuanphap

ĐÊM TƯỞNG NIỆM 50 NĂM THÁNH TỬ ĐẠO NGUYÊN THƯỜNG ĐÀO THỊ YẾN PHI

Huệ Quang GĐPTVN