BHD.GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức trại họp bạn Huynh trưởng toàn tỉnh với tên gọi là NĂNG QUANG.

123Trong 2 ngày 16+17/3/2013, BHD.GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức trại  họp bạn Huynh trưởng toàn tỉnh với tên gọi là NĂNG QUANG.
Đây là kỳ trại họp bạn Huynh trưởng mà bao nhiêu năm qua BHD Lâm Đồng ấp ủ nay  mới thực hiện được. Trại được tổ chức tại Vĩnh Minh tự viện, số lượng huynh trưởng tham dự là 179/226 anh chị.
Về tham dự có Anh Nguyên Tín Tưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam, Anh Nguyên Từ Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam, Anh Tâm Hậu Huynh trưởng cấp Tấn, toàn thể BHD GĐPT Lâm Đồng.
Thượng Toạ cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam , Cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Lâm Đồng, trú trì Vĩnh Minh tự viện đã chứng minh cho lễ khai mạc, lễ bế mạc và Thượng toạ đã có buổi pháp thoại để sách tấn sự tu học và tinh thần trách nhiệm của người Huynh trưởng.
Mục đích trại họp bạn huynh trưởng toàn tỉnh là để gặp gỡ, trao đổi sách tấn nhau trong tu học, xác định trách nhiệm của người HT.GĐPT trong tình hình hiện nay, cùng chia sẽ những kinh nghiệm trong sinh hoạt. Trại đã rất xúc động vì sự có mặt của A.Trưởng BHD.TƯ và Anh Nguyên Từ, dù tuổi cao nhưng các Anh đã về và cùng tham dự từ khi khai mạc đến bế mạc và khi được nghe  Anh Nguyên Từ nói chuyện trao đổi sách tấn tất cả huynh trưởng tham dự trại.
Trại đã hoàn thành viên mãn và tạo cho các trưởng tham dự một tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào tổ chức nhất là sau đêm sinh hoạt quanh đèn và nghe pháp thoại của Thương toạ cố vấn Giáo Hạnh và xác định tinh thần và trách nhiệm người Huynh trưởng mà mình đã thọ nhận.
VP.BHD GĐPT Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

BHD Gia Định tổ chức lễ hiệp kỵ năm 2021

nhuanphap

BHD.GĐPT Cam Ranh Tổng kết Phật sự năm 2018

BHD Gia Định – Lễ Hiệp Kỵ PL 2560

nhuanphap