Nhạc: Tiếng Gọi Phật Tử

Một bài ca vừa được phục hồi sau 38 năm lưu lạc – Xin kính gởi quý đại biểu sau khi đã chỉnh ca từ và ký âm( Lưu ý: Ca khúc này đang kiến nghị làm Đoàn Ca cho Nam Phật tử – Phổ biến cẩn thận!)

Tieng goi Phat tuzz

Huong Phat daiz

Bài khác nên xem

Nhạc: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

ducquang

Thơ: Chiếc bóng viễn phương của Nguyên Hoàng

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

ducquang