Nhạc: Tiếng Gọi Phật Tử

Một bài ca vừa được phục hồi sau 38 năm lưu lạc – Xin kính gởi quý đại biểu sau khi đã chỉnh ca từ và ký âm( Lưu ý: Ca khúc này đang kiến nghị làm Đoàn Ca cho Nam Phật tử – Phổ biến cẩn thận!)

Tieng goi Phat tuzz

Huong Phat daiz

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

datthinh

Chúng Quỳnh Lâm – Trại HL Vạn Hạnh VII Phân Ưu

Người Áo Lam

Tin buồn

nhuanphap