VP BHD Trung ương: Kính báo tin buồn

1 Cuong 7tgA

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Xin được thông tin đến Quý Anh Chị thành viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam cùng Quý BHD các Tỉnh Thị:
Cụ Bà: TRẦN THỊ HOÀNG ANH
Pháp danh Diệu Hoàng
Sinh năm: 1936
Vừa từ trần lúc 0h40 ngày 17.05.2016 nhằm ngày 11.04 Bính Thân.
là Thân mẫu của HTr Cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Ủy viên Tu Thư BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Trưởng Ban BHD Quảng Đức – Sài Gòn, cũng là Nhạc mẫu của HTr Cấp Tấn Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký BHD Quảng Đức – Sài Gòn.
– Lễ Nhập liệm lúc 16h00 ngày 17.05.2016 (11.04 Bính Thân)
– Lễ Tịch Điện lúc 16h00 ngày 18.05.2016 (12.04 Bính Thân)
– Lễ Động quan lúc 06h00 ngày 19.05.2016 (13.04 Bính Thân)
VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam kính báo.

Bài khác nên xem

Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

datthinh

Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Áo Lam

GĐPT Kon Tum thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN