BHD Bình Định : Vãng Sanh Phật Quốc

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT TỈNH BÌNH ĐỊNH
    HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN
  GIA TRƯỞNG – BBT- HT VÀ ĐOÀN SINH
                 GĐPT TỈNH BÌNH ĐỊNH
NAM MÔ TIẾP ĐÃN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
                   THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN
         NGUYỆN CẦU CHƠN LINH ANH HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN
                                  CHÂU LỘC – PD ĐỒNG TRÍ
     Nguyên Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên Q.Hữu Ngạn
                UV Thiếu Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT THỪA THIÊN
     1941 – 2011

 HƯỞNG THỌ 71 TUỔI
           SANH VỀ THẾ GIỚI AN LÀNH – VÃNG SANH PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

Phân Ưu cùng Gia Đình Huynh trưởng Tâm Mậu – Lê Thị Chi

datthinh

Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Ni Sư Tn Như Hiệp

ducquang

Cảm Niệm của BHD GĐPT Khánh Hòa

phuocthanh