BHD Bình Định : Vãng Sanh Phật Quốc

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT TỈNH BÌNH ĐỊNH
    HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN
  GIA TRƯỞNG – BBT- HT VÀ ĐOÀN SINH
                 GĐPT TỈNH BÌNH ĐỊNH
NAM MÔ TIẾP ĐÃN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
                   THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN
         NGUYỆN CẦU CHƠN LINH ANH HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN
                                  CHÂU LỘC – PD ĐỒNG TRÍ
     Nguyên Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên Q.Hữu Ngạn
                UV Thiếu Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT THỪA THIÊN
     1941 – 2011

 HƯỞNG THỌ 71 TUỔI
           SANH VỀ THẾ GIỚI AN LÀNH – VÃNG SANH PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng thành kính phân ưu

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Lễ Hằng Thuận

phuocthanh