Nhạc phẩm tưởng niệm anh Lương Hoàng Chuẩn

Sự kiện anh ra đi đột ngột vào tháng 10 năm 1976 giữa lúc giao thời làm bàng hoàng Giáo hội, các Vụ Phật tử và Gia Đình Phật Tử – Bài ca này ra đời vào lúc đó – Chuông rung gác chùa Ấn Quang trong những ngày GĐPT Sài Gòn đồng tu Bát Quan Trai với anh. Lúc đó Sài Gòn chưa chính thức đổi tên. Tôi nhớ anh em tôi ngồi vẽ Stancils bản nhạc và chị Thanh bên Sinh viên Phật tử đã quay mấy trăm bản nhạc này để phát trong ngày chung thất của anh.

Bài khác nên xem

Thơ: Đêm Huyền Diệu

phuocthanh

Ảnh Đẹp

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Lửa Dũng 2 – Đức Quảng

ducquang