Nhạc phẩm: Tìm Nhau – Tâm Trí

Bức ảnh của sư huynh Phổ Hòa cùng 2 sư cô áo lam (chị Hoài Chân [giữa] và chị Huế)trong ngày họp mặt tình Lam và ca khúc Tìm Nhau viết theo làn điệu Dân ca của anh Tâm Trí – Nguyễn Quang Vui :

Bài khác nên xem

Nhạc: Lòng Mẹ – Y Vân

ducquang

Nhạc phẩm: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

ducquang

Nhạc Phẩm: Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

ducquang