Nhạc phẩm: Tìm Nhau – Tâm Trí

Bức ảnh của sư huynh Phổ Hòa cùng 2 sư cô áo lam (chị Hoài Chân [giữa] và chị Huế)trong ngày họp mặt tình Lam và ca khúc Tìm Nhau viết theo làn điệu Dân ca của anh Tâm Trí – Nguyễn Quang Vui :

Bài khác nên xem

Nhạc: A Dục Vương – Anh Lạc

ducquang

Nhạc: Em Là Vì Sao sáng – Nguyễn Hiền

ducquang

Nhạc Karaoke: Dòng Anoma – Hoàng Cang

ducquang