Nhạc: Đêm Xuất Gia – Minh Kim

Minh Kim tức cố huynh trường Phú Toàn Cang đã sáng tác ca khúc này rất sớm theo ton thứ, điều lạ là rất hợp với ca khúc Xuất gia của anh Hoàng cang (ton trưởng)!

Bài khác nên xem

Nhạc: Hãy Về Đây Với Tôi – Bài Thơ Hành Hương Phật Tích

ducquang

Nhạc: Hãy Về Đây Với Tôi. Thơ Tâm Mạch- Nhạc Đức Quảng

ducquang

Nhạc Phẩm Niềm Tin Vững Bền – Đức Quảng

ducquang