Nhạc: Đêm Xuất Gia – Minh Kim

Minh Kim tức cố huynh trường Phú Toàn Cang đã sáng tác ca khúc này rất sớm theo ton thứ, điều lạ là rất hợp với ca khúc Xuất gia của anh Hoàng cang (ton trưởng)!

Bài khác nên xem

Nhạc: Một Nhành Mai. Thơ Thiền Sư Mãn Giác – nhạc Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Trường Ca Ka Lăng Già – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang