Nhạc: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

Kỷ niệm 3 kỳ Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới tại Ấn Độ – Thái LanTG 3 kyz

Gia dinh Phat tu The gioi 1GDPT The gioi 2

Bài khác nên xem

Về: Bài thơ ” Mất Mẹ” của Xuân Tâm

ducquang

Hình ảnh về lễ Vía A DI ĐÀ ở Khu Lê Minh Xuân – Huyện Bình Chánh

phuocthanh

Nhạc: Tháng Bảy Vu Lan – Chúc Linh

ducquang