Nhạc: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

Kỷ niệm 3 kỳ Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới tại Ấn Độ – Thái LanTG 3 kyz

Gia dinh Phat tu The gioi 1GDPT The gioi 2

Bài khác nên xem

Bản trường ca đa tạ

nhuanphap

BHD Gia Định: Hướng về Đại lễ Phật đản PL 2557

nhuanphap

Anh đi thật rồi

datthinh