Nhạc Phẩm Niềm Tin Vững Bền – Đức Quảng

Xuân đến muôn hoa dào dạt nở – Nhưng hoa xuân rụng cánh bên thềm

Anh đi theo tiếng vô thường gọi – từng giọt lệ thương khóc lam hiền

Bài khác nên xem

Chùa Hải Đức và Phật Học Viện Trung phần tại Nha Trang

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai,Đ.Lê Nguyễn

ducquang

Nhạc: Đêm Lam Sơn – Thanh Thoại

ducquang