Nhạc Karaoke: Bông Trắng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

Nhạc phẩm BÔNG TRẮNG CÀI ÁO – Nhạc& lời: Phạm Thế Mỹ – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Hiếu Ngọchttps://www.youtube.com/watch?v=Iw33yapAixo

Bài khác nên xem

Nhạc Lý Căn Bản (6)

ducquang

Chuyến xe thời gian

phuocthanh

Thơ: Ca Dao… Cấm !

phuocthanh