Nhạc Karaoke: Bông Trắng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

Nhạc phẩm BÔNG TRẮNG CÀI ÁO – Nhạc& lời: Phạm Thế Mỹ – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Hiếu Ngọchttps://www.youtube.com/watch?v=Iw33yapAixo

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: ANOMA – Ngô Mạnh Thu

ducquang

Lời Dặn Dò Huynh Trưởng – Đoàn Sinh Trong GĐPT Đức Hưng

nhuanphap

Nhạc Karaoke -Thanh Khiết Hương-Đức Quảng

ducquang