Nhạc Karaoke: Bông Trắng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

Nhạc phẩm BÔNG TRẮNG CÀI ÁO – Nhạc& lời: Phạm Thế Mỹ – Hòa âm Giác An – Tiếng hát Hiếu Ngọchttps://www.youtube.com/watch?v=Iw33yapAixo

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Hoa Dung – Đức Quảng

ducquang

Những ngày cuối đời của Anh Nguyên Y

phuocthanh

Vượt Thử Thách

phuocthanh