Hình Ảnh Văn nghệ Vu lan báo hiếu của các GĐPT Thị xã Lagi trực thuộc BHD GĐPT Bình Thuận

Bài khác nên xem

Mừng vui thành đạo

nhuanphap

Hạnh Phúc

nhuanphap

Nhạc: Pháp Âm Bồ Tát _ Nguyễn Hải Hà Lan Phương

ducquang