CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ngưỡng vọng bái bạch Hòa thượng viện chủ, Thượng tọa Trụ trì, chư tôn đức tăng hiện tọa đạo tràng.

Kính thưa quý bác trong Ban Bảo trợ, Ban Hộ tự, Phụ huynh Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Đức Hưng.

Trước khung cảnh trang nghiêm hoành tráng tràn ngập niềm vui, đón mừng ngày đản sanh của đức BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI TỪ PHỤ, thay mặt BHT và đoàn sinh chúng con cung kính dâng lên quý ngài sự trân trọng biết ơn sâu sắc nhất. Vì trong hoàn cảnh và môi trường trong khung pháp lý hiện tại không có sự tiếp tay chở che và tín nhiệm của quý ngài chắc chắn tổ chức chúng con khó có thể tồn tại dù cho rằng chúng con rất cố gắng và sẵn sàng hy sinh để khắc phục chướng duyên để hoàn thành sứ mạng của mình.

Chúng con trên dưới dắt dìu nhau trên đường tu xiển dương chân lý HÒA BÌNH của chư Phật. Với tâm niệm chúng sanh là Phật sẽ thành nên cung kính bình đẳng yêu thương tất cả mọi người, huống chi là xúc phạm lăng nhục gây khổ đau cho nhau. Chúng con xem đây là thực hành hạnh “NHẤT GIẢ LỄ KÍNH CHƯ PHẬT”.

Bất cứ kẻ thân người sơ kẻ thâm người thù làm được điều hay tốt thiện lành chúng con chân thành ca dương tán thán học hỏi thực tập và xem đây như là thực tập hạnh “XƯNG TÁN NHƯ LAI”.

Trên con đường học Phật tuyệt nhiên không nói đến cái xấu, không nghe chuyện xấu, không thực hành việc xấu chỉ nói đến việc thiện lành, trao truyền nhau việc lành, lấy sự phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật như là thực hành hạnh “PHỔ TU CÚNG DƯỜNG”.

Từ vô lượng kiếp đến nay, đối với bản thân, gia đình, cha mẹ, ông bà, tộc họ, quốc gia xã hội và tam bảo do bởi tam độc THAM SÂN SI xúi dục khiến THÂN KHẨU Ý hành nhiều sai lầm, tạo nghiệp chướng sâu dày nên trước khi đi ngủ không quên tụng kinh bái sám và coi đây là sự thực hành hạnh “SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG”.

Luôn luôn nhìn đời bằng con mắt quán chiếu, việc gì nên làm là làm ngay, việc khó nhẫn cần năng nhẫn và coi như là thực hành hạnh “TÙY HỶ CÔNG ĐỨC”.

Gặp nhau trên đường đời bất cứ ở đâu và lúc nào cũng hướng tư duy, ý nghĩ hành động và việc làm không sai với chánh pháp và coi đây như là thực hành hạnh “THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN”.

Bất cứ ở đâu và lúc nào cũng không quên tánh Phật trong ta và nổ lực tu học để tiêu trừ ba độc mà tìm về bến giác như là thực hành hạnh “THỈNH PHẬT TRỤ THẾ”.

Chúng con luôn luôn tâm niệm không rời thế gian mà nói đến chuyện giác ngộ, đạo lý bồ đề mà không phút giây nào là không học không tu và coi đây như là thực hành hạnh “THƯỜNG TÙY PHẬT HỌC”.

Chúng con cung kính nghe rằng mười phương ba đời chư Phật thị hiện ra nơi đời không nhắm bác bỏ đánh đổ những gì mà thế nhân khát khao hoài bảo và ước vọng mà là giúp cho thế gian thành tựu những sự nghiệp ấy trên nền tảng chánh pháp mà tùy thời tùy căn cơ tùy trú xứ mà chuyển bánh xe pháp và coi đây như là thực hành hạnh “TÙY THUẬN CHÚNG SANH”.

Trong tổ chức chúng con từ hội họp học tập, công tác, trại mạc v.v. . . được bao nhiêu công đức đều hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh, không kể bạn lành bạn ác, nên tất cả chúng con đều bình đẳng như nhau buông xả tất cả, để loại bỏ đầu óc công thần, kể công lười học và coi đây như là thực hành hạnh “PHỖ GIAI HỒI HƯỚNG”.

Kính bạch chư tôn, kính thưa quý vị xin hãy chứng minh tạo điều kiện giúp đở chúng con hoàn thành những hạnh nguyện ấy thì đạo tràng chúng ta đã đem cỏi TỊNH ĐỘ về trong nhân gian và ta bà là cực lạc. Đó là cách tưởng niệm và cúng dường thù thắng nhất.

Kính chúc chư tôn PHÁP THỂ KHINH AN, TUỆ QUANG THƯỜNG CHIẾU.

Kính chúc quý vị THÂN AN, TÂM LẠC THƯỜNG ĐƯỢC CÁT TƯỜNG BỒ ĐỀ TÂM TĂNG TRƯỞNG.

Nam mô công đức Lâm Bồ Tát./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức đêm Văn nghệ cúng dường Phật Đản

phuocthanh

Văn nghệ mừng Phật Đản PL.2559 – GĐPT Tây Thiên (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

TẾT ĐOAN NGỌ

nhuanphap