Phù Hiệu Hội Hiếu Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Hội Hiếu là một ngày HỘI lớn của ngành Đồng GĐPT, ngày này tụ tập các em ngành Oanh Vũ  nam, nữ rất đông, mỗi năm một lần cốt để giao lưu, học hỏi, thi tài, vui chơi và nêu cao gương Hiếu hạnh.

Bài khác nên xem

Chùa Linh Quang – Ngôi Chùa Mang Nhiều Dấu Ấn Phật Giáo Huế

phuocthanh

Thơ – Tám chử vàng

datthinh

Vượt Thử Thách

phuocthanh