Bàn Giao Thế Hệ

60 năm Gia Đình Phật Tử

Tre tàn măng mọc  nối bước nhau

Truyền đăng tục diệm hoài không dứt

mạng mạch truyền lưu  ý nhiệm mầu

Tóc bạc bàn giao hai gánh nặng

đầu xanh tiếp nhiệm nghĩa thâm sâu

Bài khác nên xem

15 Khu vườn đẹp nhất trên thế giới

datthinh

Ca khúc “EM”. Sáng tác Như Vinh.

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Mừng Chu Niên 60 Năm – Đức Quảng

ducquang