Bàn Giao Thế Hệ

60 năm Gia Đình Phật Tử

Tre tàn măng mọc  nối bước nhau

Truyền đăng tục diệm hoài không dứt

mạng mạch truyền lưu  ý nhiệm mầu

Tóc bạc bàn giao hai gánh nặng

đầu xanh tiếp nhiệm nghĩa thâm sâu

Bài khác nên xem

Những Pho Tượng Đức Phật Thích Ca Lớn Nhất Việt Nam

phuocthanh

Thơ – Tám chử vàng

datthinh

Thơ – (sáng tác: Tâm Minh Ngô Tằng Giao)