Bàn Giao Thế Hệ

60 năm Gia Đình Phật Tử

Tre tàn măng mọc  nối bước nhau

Truyền đăng tục diệm hoài không dứt

mạng mạch truyền lưu  ý nhiệm mầu

Tóc bạc bàn giao hai gánh nặng

đầu xanh tiếp nhiệm nghĩa thâm sâu

Bài khác nên xem

Huy Hiệu Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam 2015

ducquang

Nhạc Phẩm Tưởng Niệm Anh Từ của Trần Cường

ducquang

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN

nhuanphap