Bàn Giao Thế Hệ

60 năm Gia Đình Phật Tử

Tre tàn măng mọc  nối bước nhau

Truyền đăng tục diệm hoài không dứt

mạng mạch truyền lưu  ý nhiệm mầu

Tóc bạc bàn giao hai gánh nặng

đầu xanh tiếp nhiệm nghĩa thâm sâu

Bài khác nên xem

VIDEO: Lễ Đại tường cố Hòa thượng Đệ Nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Phước tổ chức đêm văn nghệ mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo

phuocthanh

Hội thảo Văn nghệ toàn quốc

nhuanphap