Nhạc: Cành Mai Vừa Nở – Giác An

Bài thơ “Cáo Tật Thị Chúng” của Mãn Giác Thiền Sư được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc trong đó có Nhạc sĩ Giác An viết theo điệu Tango:

Canh mai vua noz

Canh mai vua no 1

Bài khác nên xem

Nhạc: Thương Mẹ – Đức Quảng 1990

ducquang

Nhạc Karaoke: Vui Thay! Phật Ra Đời – Ngộ Anh Kiệt

ducquang

6 Bài hát Bậc Cánh Mềm

datthinh