Nhạc phẩm: Lời Phật Từ Bi

Mùa Xuân đến rồi đi, ánh Thiều quang còn đó, ánh xuân còn lắng đọng nhưng nơi nơi màyu Lam đang cất bước lên đường. Xin giới thiệu nhạc phẩm Lời Phật Từ Bi thơ Tuệ Kiên – Nhạc Hoàng Kim Anh:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Chim Bốn Phương – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Dâng Hoa – Lê Mộng Bảo, Phạm Mạnh Cương

ducquang

Nhạc Karaoke: Đêm Mầu Nhiệm – Ý thơ Nhất Hạnh

ducquang