Nhạc Karaoke Nửa Khuya – Thơ Trụ Vũ

Nhà thơ Trụ Vũ – Hơn 30 năm trước tôi từng phổ nhạc bài thơ Nửa Khuya của ông, chính bài thơ này đã đưa tôi tìm hiểu các làn điệu Dân Ca ba miền. Nay ông đã 80 tuổi, nghe tin ông vừa ra mắt tập thơ Hương Cà Phê – Xin post lên bài ca Nửa Khuya để chúc mừng thượng thọ của nhà thơ:

Tru Vu

 

Bài khác nên xem

Lễ cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ thăng thượng giá – trà tỳ

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Lòng Hiếu Oanh Vũ – Lê Cao Phan

ducquang

KHÁNH HÒA:MỘT SỐ PHẬT SỰ CỦA GĐPT TRONG MÙA VU LAN PL.2559