Nhạc Karaoke: Tiếng Gọi Phật Tử – Thanh Nam

Nhạc phẩm: TIẾNG GỌI PHẬT TỬ – Chưa biết tác giả do Đức Quảng ký âm – Bài ca dành cho ngành Thanh Nam (Đã thất truyền suốt 40 năm và được chỉn chu trong Hội thảo văn Nghệ 2013) Hòa âm Giác An – Tiếng hát Quốc Nghĩa – Music GĐPT 2015

Bài khác nên xem

Tổng thống Obama gởi thông điệp Phật đản

phuocthanh

nhuanphap

Tiến Trình Văn Nghệ GĐPT (tiếp)

ducquang