Nhạc Karaoke:Lạy Phật Con Trở Về – P. Mạnh Cương

Nhạc phẩm: LẠY PHẬT CON TRỞ VỀ – Nhạc sĩ: Phạm Mạnh Cương – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Hồng Vân thu âm năm 2000 – Video Karaoke: music GĐPT Productions 2015.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Ninh Thuận: Lễ trao cấp hiệu bậc học – Lễ thọ cấp Tập, cấp Tín.

Huệ Quang GĐPTVN

Tưởng niệm anh Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Như Thị Thất 20 mùa Thành Đạo

ducquang