Hình ảnh: Đêm văn nghệ Mùa Báo Ân GĐPT Gia Định

(Được sự hứa khả của Hoà thượng viện chủ chùa Pháp Vân, Ân sư CVGH GĐPT Gia Định, vào lúc 20h30 ngày 15/7/Quý Tỵ tại trú xứ Pháp Vân, BHD GĐPT Gia Định đã tổ chức đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Vu Lan. Xin giới thiệu một vài hình ảnh trong đêm văn nghệ).

Bài khác nên xem

LỄ HIỆP KỴ GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU – Năm 2021, Pl.2565.

Tâm Lễ

Gia Đình Phật Tử Bình Thuận tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ ( 2016-2020)

phuocthanh

Trại Lộc Uyển 29 Gia Định – Tuần thứ 2

nhuanphap