Hình ảnh: Đêm văn nghệ Mùa Báo Ân GĐPT Gia Định

(Được sự hứa khả của Hoà thượng viện chủ chùa Pháp Vân, Ân sư CVGH GĐPT Gia Định, vào lúc 20h30 ngày 15/7/Quý Tỵ tại trú xứ Pháp Vân, BHD GĐPT Gia Định đã tổ chức đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Vu Lan. Xin giới thiệu một vài hình ảnh trong đêm văn nghệ).

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Vấn An Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phúng viếng Hiền Thê cố HTr cấp Dũng Nguyên Y

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng chúc tết HTr cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban HD Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh