Hình ảnh: Đêm văn nghệ Mùa Báo Ân GĐPT Gia Định

(Được sự hứa khả của Hoà thượng viện chủ chùa Pháp Vân, Ân sư CVGH GĐPT Gia Định, vào lúc 20h30 ngày 15/7/Quý Tỵ tại trú xứ Pháp Vân, BHD GĐPT Gia Định đã tổ chức đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Vu Lan. Xin giới thiệu một vài hình ảnh trong đêm văn nghệ).

Bài khác nên xem

HTr Diệu Lãng, Phó chủ tịch UBQTHT GĐPT Việt Nam thăm Hội đồng các cấp HTr thuộc GĐPT Khánh Hòa và GĐPT Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Việt Nam tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ năm 2015

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Tuệ Giác Phật Đà – TN. Nhuận Hải

ducquang