Hình ảnh: Đêm văn nghệ Mùa Báo Ân GĐPT Gia Định

(Được sự hứa khả của Hoà thượng viện chủ chùa Pháp Vân, Ân sư CVGH GĐPT Gia Định, vào lúc 20h30 ngày 15/7/Quý Tỵ tại trú xứ Pháp Vân, BHD GĐPT Gia Định đã tổ chức đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Vu Lan. Xin giới thiệu một vài hình ảnh trong đêm văn nghệ).

Bài khác nên xem

Khánh Hòa: Giải bóng đá mini Ngành Nam GĐPT

nhuanphap

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2017

phuocthanh

Thơ – (sáng tác: Tâm Minh Ngô Tằng Giao)