Nhạc phẩm Rước Đèn Tháng 8 – Vân Thanh

Một bài hát nhi đồng bất hủ trong thể loại Đồng dao đã vang lên trong đêm Trung thu khắp nơi, là bài hát rước đèn phổ biến nhất cho tất cả trẻ em Việt Nam trên toàn thế giới.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Mẹ Trùng Dương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Thành Đạo – Võ Tá Hân

ducquang

Nhạc: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Úc Đại Lợi – Đức Quảng

ducquang