Nhạc phẩm Rước Đèn Tháng 8 – Vân Thanh

Một bài hát nhi đồng bất hủ trong thể loại Đồng dao đã vang lên trong đêm Trung thu khắp nơi, là bài hát rước đèn phổ biến nhất cho tất cả trẻ em Việt Nam trên toàn thế giới.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT KonTum tổ chức trại Du Khảo – Dã ngoại

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời-Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Chánh Giác – Đức Quảng

ducquang