Nhạc phẩm Rước Đèn Tháng 8 – Vân Thanh

Một bài hát nhi đồng bất hủ trong thể loại Đồng dao đã vang lên trong đêm Trung thu khắp nơi, là bài hát rước đèn phổ biến nhất cho tất cả trẻ em Việt Nam trên toàn thế giới.

Bài khác nên xem

GĐPT Ninh Thuận: Trai Mục Kiền Liên – năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Lý Căn Bản (2)

ducquang

Nhạc: Nhớ Mãi Về Chị Hoàng Cúc – Nguyên Phát (Daklak)

ducquang