Nhạc: Xuất Gia – Hoàng Cang

Đây là bài hát theo ton trưởng – sự  giã từ nhẹ nhàng mà cương quyết theo diễn tả của anh Hoàng Trọng Cang

Bài khác nên xem

Nhạc: Niềm Tin Vững Bền – Tưởng Niệm Thầy Phổ Hòa

ducquang

Nhạc: Mừng Anh Đến – Minh Thiện

ducquang

Nhạc Karaoke: Lửa Dũng – Đức Quảng

ducquang