Nhạc: Hướng Phật Đài – Lê Mộng Nguyên

Kính thưa quý ACE áo Lam

Ban Tổ chức Trại họp bạn ngành Thiếu Nam toàn quốc năm 1975 tại Cam Ranh đã quyết định chọn ca khúc Hướng Phật Đài làm trại ca – Tuy Trại không thành nhưng một số GĐPT đã chọn bài hát này làm Đoàn ca:

Bài khác nên xem

Nhạc: Đêm Lam Sơn – Thanh Thoại

ducquang

Suy Ngẫm Về Bài Kệ “Cáo Tật Thị Chúng” Của Thiền Sư Mãn Giác

phuocthanh

Nhạc Lý Căn Bản (2)

ducquang