Nhạc phẩm Tìm Chân Lý

Nhạc phẩm này rất phổ biến từ thập niên 1970 nhưng không rõ nguồn gốc, music sheet nên Đức Quảng đành phải ký âm lại theo khẩu truyền để bảo tồn bài ca này:

Bài khác nên xem

Ca khúc LỜI TÂM ƯỚC – Sáng tác của anh Tâm Huy và Tâm Vương

Huệ Quang GĐPTVN

Ca khúc: Tiễn Em Cánh Sen Vô Thường – Sáng tác: Viên Dung

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Dòng Anoma – Hoàng Cang

ducquang