Nhạc phẩm Tìm Chân Lý

Nhạc phẩm này rất phổ biến từ thập niên 1970 nhưng không rõ nguồn gốc, music sheet nên Đức Quảng đành phải ký âm lại theo khẩu truyền để bảo tồn bài ca này:

Bài khác nên xem

Nhạc: Bông Trắng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

ducquang

Nhạc Karaoke: Rước Đèn Tháng Tám – Vân Thanh

ducquang

Nhạc: Tình Lam – Nguyễn Quang Viễn

ducquang