Nhạc phẩm Tìm Chân Lý

Nhạc phẩm này rất phổ biến từ thập niên 1970 nhưng không rõ nguồn gốc, music sheet nên Đức Quảng đành phải ký âm lại theo khẩu truyền để bảo tồn bài ca này:

Bài khác nên xem

Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

ducquang

Ca khúc MÂY MỜ ĐỈNH THỨU – tưởng niệm húy nhật lần thứ 13 Cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Huệ Quang GĐPTVN

Lam viên GĐPT Việt Nam kính mừng khánh tuế Anh Cả.

Huệ Quang GĐPTVN