Nhạc: Xin Chào – Như Vinh

Chào anh, chào chị, chào em… Những đóa hoa Lam Việt Nam Trên Thế Giới….

 

Bài khác nên xem

Thông Tri Văn Nghệ GĐPT Việt Nam

ducquang

Nhạc Karaoke: Áo Lam Hiền – Chúc Linh

ducquang

Nhạc: Bản Hợp Xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đức Quảng

ducquang