Nhạc: Xin Chào – Như Vinh

Chào anh, chào chị, chào em… Những đóa hoa Lam Việt Nam Trên Thế Giới….

 

Bài khác nên xem

Truyền phát ĐÊM NHẠC ĐỨC QUẢNG

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Phẩm: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang

Những Bài Hát Bậc Tung Bay (1)

ducquang