Video ca khúc: MÃI MỘT TÌNH LAM – Tưởng niệm Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng.

Nhạc tưởng niệm Cố Huynh trưởng Tâm Huy – Phan Đình Thăng
Sáng tác: Đức Quảng.

Bài khác nên xem

VIDEO: Lễ Đại tường cố Hòa thượng Đệ Nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ.

Huệ Quang GĐPTVN

Ca khúc THIỆN PHÁP VÀO ĐỜI – tưởng niệm cố HTr Nguyễn Văn Phải

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Xuân Lam – Tâm Trí – Quang Vui

ducquang