Video ca khúc: MÃI MỘT TÌNH LAM – Tưởng niệm Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng.

Nhạc tưởng niệm Cố Huynh trưởng Tâm Huy – Phan Đình Thăng
Sáng tác: Đức Quảng.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Thích Ca Mâu Ni Phật – Thẩm Oánh

ducquang

Thiền Ca: Lời Qua Tiếng lại

ducquang

Nhạc: Pháp Âm Bồ Tát _ Nguyễn Hải Hà Lan Phương

ducquang