Video ca khúc: MÃI MỘT TÌNH LAM – Tưởng niệm Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng.

Nhạc tưởng niệm Cố Huynh trưởng Tâm Huy – Phan Đình Thăng
Sáng tác: Đức Quảng.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Lý Căn bản (8)

ducquang

Nhạc Phẩm: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang